KIES EEN DATUM:
De huisregels van het Witte Theater

Voor een prettig verloop van de voorstelling voor ons publiek hanteren we de volgende huisregels:

Het is verboden om in het Witte Theater te roken.          

Tijdens voorstellingen en films moeten mobiele telefoons en andere telecommunicatie apparatuur worden uitgeschakeld. Het is verboden te fotograferen en/of film- en geluidopnamen te maken.

Het is niet toegestaan eigen consumpties mee het Witte Theater in te nemen en/of te nuttigen.

Het Witte Theater houdt zich het recht voor om te jonge kinderen te weigeren bij bepaalde films en voorstellingen.

Het Witte Theater heeft een onbewaakte garderobe. De directie is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan uw eigendommen.

Het is niet toegestaan om uw jas mee de zaal in te nemen. Dit in verband met brandveiligheid.

Het Witte Theater kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen in programma’s. Als een voorstelling niet doorgaat of verplaatst wordt naar een andere datum, dan brengen wij u zo spoedig mogelijk persoonlijk op de hoogte.

(Huis)dieren zijn in ons theater niet toegestaan met uitzondering van hulphonden.