KIES EEN DATUM:
Copyright Het Witte Theater

De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de site, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden en overig (stilstaand en of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen), en overige materialen, hierna te noemen "content", behoren bij Stichting Witte Theater en of haar licentiegevers. Het is gebruikers niet zonder toestemming toegestaan om "content" die op of via de site beschikbaar is voor commerciële of publieke doeleinden te wijzigen, kopiëren, distribueren, te verzenden, weer te geven, publiceren, verkopen, licenseren of te gebruiken voor het creëren van afgeleide werken.