NARCISS – VERVALT

NARCISS –  VERVALT
donderdag 20 september 2012 20:30   
  € 13,00  
 
  • Twitter
  • NuJIJ
  • Facebook

KATHENKA WOUDENBERG SPEELT ‘NARCISS’, NAAR EEN TEKST VAN GERARDJAN RIJNDERS

Over de liefste en mooiste man ter wereld, een man vol begrip én een modelleerling van Hitlers eliteschool. En over de dochter van deze aardige man die wel duizend keer ‘Heil Hitler’ had gezegd.

Ze voelde helemaal geen neiging er ook maar ooit iets mee te doen. Anderen vóór haar hadden immers al een lans gebroken voor de zaak van haar ‘foute’ familie, neef Helmert zelfs tot in het theater. Maar het bleef kriebelen bij actrice Kathenka Woudenberg. Nu is er haar verhaal. Over hoe een oorlogsverleden familieverhoudingen beïnvloeden, tot op de dag van vandaag.
Ze zegt: ‘Het begon eigenlijk met een nieuwe serie over de Tweede Wereldoorlog, gepresenteerd door Rob Trip. Hierin kwam onder meer heel duidelijk naar voren dat er zich een hoop misstanden hadden voorgedaan in de kampen waarin de NSB’ers na de oorlog waren geïnterneerd. Omdat familieleden van mij daar hebben gezeten en juist die misstanden niet bespreekbaar waren – intern niet, maar zeker niet naar de buitenwereld – luidde die serie voor mij als het ware een nieuwe periode in.
‘Ik kwam er achter hoezeer juist die onbespreekbare feiten mijn geschiedenis hebben bepaald en dus mijn leven. Terwijl ik opgroeide in de jaren zeventig, waarin alles zogenaamd bespreekbaar was. Ik heb contact gezocht met Gerardjan Rijnders omdat hij in mijn ogen dé man was om dit te kunnen inschatten en te kunnen vertalen naar een theatervoorstelling die niet sentimenteel zou worden.
‘De dochter uit de voorstelling, dat ben ik of iemand zoals ik. Iemand die de vleesgeworden
begripvolheid is en dat van zichzelf weet. Gerardjan heeft een tekst gemaakt die niet per se gaat over verwerking; die niet een ‘affe’ analyse is, maar een verhaal van iemand die midden in het leven zit. Gelukkig is het ook geen biografie, het is een weerslag van wat een opeenstapeling van feiten met een mens, een vrouw in dit geval, doet. Woedend, ja. Geestig, ja ongelooflijk maar zeker geestig. Onontkoombaar denk ik.’

Attentie!! De voorstelling ‘Narciss’ wordt op de repetitiezolder gespeeld en kan daarom, vanwege de beperkte hoeveelheid zitplaatsen, snel uitverkocht raken. De repetitiezolder is niet toegankelijk voor rolstoelen.