KIES EEN DATUM:
Nieuwe toekomst theater aan de Kanaalstraat

Stichting Witte Theater heeft besloten om de huurovereenkomst met de Gemeente Velsen per 1 juli 2017 definitief te beëindigen. Dit betekent dat na 25 jaar het doek valt voor Stichting Witte Theater. De Gemeente Velsen is inmiddels officieel op de hoogte gebracht van dit besluit.

De beëindiging van de huurovereenkomst betekent een nieuwe toekomst voor het theater aan de Kanaalstraat. Welke toekomst dit zal zijn is voor nu nog ongewis. De Gemeente Velsen is vanaf 1 juli 2017 het aanspreekpunt, daar waar het de toekomst van dit theater betreft.

Stichting Witte Theater heeft de afgelopen 3 jaar, samen met haar medewerkers, vrijwilligers, technici en betrokkenen, hard gewerkt om het theater, na het volledig verliezen van haar subsidie in 2013, structureel levensvatbaar te maken. Voor haar publiek is dit wat de Stichting betreft zeker gelukt.

“Wij zijn ongelooflijk blij dat wij de afgelopen jaren zoveel mensen uit de Gemeente Velsen en omgeving een plek hebben kunnen bieden, zowel om uit te gaan als om actief in deel te nemen. Toch blijkt de commerciële exploitatie, benodigd voor een structurele financiële basis, onvoldoende snel tot ontwikkeling te zijn gekomen om de exploitatie te kunnen voortzetten.”.  

Stichting Witte Theater wil iedereen bedanken die op zijn of haar eigen manier heeft bijgedragen aan een aantal mooie jaren. Bedankt!