KIES EEN DATUM:
NV Velsen
Datum: 19-06-2017
Tijdstip: 17:00
Zaal: Grote zaal
Prijs:
Genre: Art Locale

De NV Velsen is een nieuwe driemaandelijkse talkshow in het Witte Theater, voor en door ondernemers uit Velsen. Op basis van een strak redactioneel format worden door de presentatoren Michael Struis en Jaap Sluis uiteenlopende aspecten van het ondernemen belicht. Na drie succesvolle edities in september, december en maart wordt het tijd voor een vierde editie. Deze zal plaats gaan vinden op maandag 19 juni met als thema Verleidelijk Velsen. Het Velsense bedrijfsleven staat hierin centraal en komt over de volle breedte aan bod. Dat betekent dat gasten van de NV Velsen uit alle gemeentedelen en uit alle branches afkomstig zijn. Mannen, vrouwen, starters, eenpitters, zoekend, gearriveerd, eigen baas, loondienst, enz.

De NV Velsen is gratis toegankelijk, kiest voor afwisseling en mijdt voorspelbaarheid. Om er voor de bezoekers in de zaal voldoende vaart in te krijgen, worden uiteenlopende onderdelen geprogrammeerd. Langere gesprekken worden afgewisseld door korte interviews en speciale rubrieken. Hoe veelkleuriger de inhoud van de NV Velsen, hoe groter de kans op een breed en gevarieerd publiek. En ook op het ontstaan van dwarsverbanden. Die zullen na afloop – tijdens de borrel in de Foyer van het Witte Theater – vorm kunnen krijgen. 

De NV Velsen is stimulerend, nieuwsgierig en uitdagend van toon. Met uiteraard ruimte voor een kritische kanttekening of tegengeluid. Maar altijd vanuit de gedachte dat in geval van kritiek wordt aangegeven hoe het wél zou moeten. Liever een ‘Ga maar!’ in plaats van een ‘Ja maar..’. De NV Velsen is een initiatief van Het Witte Theater, Rigo Verffabriek, Michael Struis Advies en communicatieadviesbureau De Coalitie.

De NV Velsen gebruikt inhoud als bindmiddel en biedt behalve het bedrijfsleven ook bestuurders, ambtenaren en onderwijsmensen een podium. Maar als zij aanschuiven, is het altijd in relatie tot de economie van stad & streek en bij voorkeur samen met de ondernemer(s). De NV Velsen is een ongebonden podium waar ondernemers en anderen die ondernemend van geest zijn elkaar kunnen treffen. De NV Velsen is dus géén businessclub, netwerkorganisatie of belangenbehartiger.

De inloop is vanaf 16.30 uur, de talkshow zelf van 17.00 tot uiterlijk 18.15 uur. Met aansluitend tot 19.00 uur de mogelijkheid tot borrelend netwerken. 

Wilt u zich aanmelden voor NV Velsen? Dat kan hier.

Partners van de NV Velsen zijn: