WITTE THEATER WEER BESCHIKBAAR VOOR VOORSTELLINGEN

Begin dit jaar Heeft de Stichting Witte Theater aangegeven zich zorgen te maken over de voortgang rond het WT. Ook gaven we aan te onderzoeken of er weer voorstellingen geprogrammeerd konden worden. We hebben daar veel reacties op gekregen. Op verzoek van velen heeft het bestuur van de Stichting Witte Theater daarom besloten om, in ieder geval voorlopig, weer (amateur)voorstellingen in het Witte Theater te programmeren. Natuurlijk zullen we ons moeten aanpassen aan de veranderde omstandigheden. Het WT is weer beschikbaar voor gebruik. Zeker ook voor verenigingen die deel uitmaken van de Velser Gemeenschap. We hebben gezelschappen dan ook van harte uitgenodigd om aan te geven of ze weer van Witte Theater gebruik wensen te maken. We zijn blij om te melden dat er een zaakwaarnemer is gevonden die de gang van zaken in het theater oor zijn rekening neemt. Dit is Marcel Klein Ovink. Marcel heeft veel ervaring in de professionele theaterwereld. Hij zal ook contactpersoon zijn voor de boekingen. De komende periode gaan we verder met het onderzoek hoe we het Witte Theater en de laagdrempelige functies voor Velsen kunnen behouden. We hopen dit te doen in goede samenwerking met de gemeente en met de overige kunst- en cultuurinstellingen in Velsen.

Namens de Stichting Witte TheaterPiet Burgering, voorzitter
Marcel Klein Ovink Zaakwaarnemer Witte Theater